FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धमा । ८०/८१ Sunday, September 10, 2023 - 13:12 PDF icon ward letter pdf.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सक्रिय बनाउने सम्बन्धमा । ८०/८१ Thursday, August 24, 2023 - 16:43 PDF icon notice to publish-1.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ( चौथो किस्ता ) प्राप्त गर्ने लाभग्राही नामावली प्रकाशन सन्दर्भमा ७९-८० Monday, July 3, 2023 - 16:34 PDF icon ward 10 ss 4.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ( चौथो किस्ता ) प्राप्त गर्ने लाभग्राही नामावली प्रकाशन सन्दर्भमा ७९-८० Monday, July 3, 2023 - 16:33 PDF icon Notice.pdf, PDF icon ward 2 ss 4.pdf, PDF icon ward 4 ss 4.pdf, PDF icon ward 1 ss 4.pdf, PDF icon ward 3 ss 4.pdf, PDF icon ward 5 ss 4.pdf, PDF icon ward 9 ss 4.pdf, PDF icon ward 6 ss 4.pdf, PDF icon ward 7 ss 4.pdf, PDF icon ward 8 ss 4.pdf
वडा नं. १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Tuesday, March 28, 2023 - 13:19 PDF icon Ward 10
वडा नं. ९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Tuesday, March 28, 2023 - 13:18 PDF icon Ward 9
वडा नं. ८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Tuesday, March 28, 2023 - 13:17 PDF icon Ward 8
वडा नं. ७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Tuesday, March 28, 2023 - 13:15 PDF icon Ward 7
वडा नं. ६ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Tuesday, March 28, 2023 - 13:08 PDF icon Ward 6
वडा नं. ५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली सम्बन्धमा । ७९-८० Tuesday, March 28, 2023 - 13:07 PDF icon Ward 5

Pages

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।