FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर प्रहरी कर्मचारीको कम कर्तव्य तथा अधिकार ८०/८१ 02/29/2024 - 15:29 PDF icon नगर प्रहरी कर्मचारीको कम कर्तव्य तथा अधिकार
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मुलप्रवाहीकरण रणनीतिक योजना । ७९-८० 05/24/2023 - 12:33 PDF icon notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 04/16/2023 - 14:13 PDF icon Notice
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 04/10/2023 - 14:35 PDF icon Notice
लैङ्गिक समातना तथा समाजिक समावेशिकरण मुलप्रवाहीकरण रणनितिक योजना,२०७९ ७९-८० 03/31/2023 - 11:54 PDF icon Gesi
मनराशिसवा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ ७९-८० 02/23/2023 - 12:05 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:46 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:44 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:38 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:36 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन.pdf

Pages

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।