FAQs Complain Problems

ग्यालरी

आ.व. ०७९/८० यस न.पा  को न्यायिक समिति शाखा कार्यालयमा मिति २०७९ श्रावन १ गते देखि मिति २०८० असार मसान्त सम्म दर्ता भएको मुद्दाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन

मिति: 07/31/2023 - 13:22

श्री मनरा शिसवा नगरपालिकाको न्यायिक समिति शाखा कार्यालयको उजुरी प्रशासक प्रमुख रामहित साह ज्युको रोहवरमा वादी राम झा र प्रतिवादी अजय कुमार झा ले म्याद सुचना पाउने बितिकै प्रतिउत्तर नलगाई मुद्दा सम्बन्धि कार्य गरी सकेकोले वादी आफै न्यायिक समिति शाखा कार्यालयमा उपस्थित भई मुद्दा उठाई लागत कट्टाको लागि दिएको निवेदन कारवाही हुँदा मिला पत्रको केहि झलक

मिति: 07/30/2023 - 11:58
मिति: 03/08/2023 - 10:01
pic, , , , , , , ,

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।