FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मनराशिसवा नगरपालिका,नगर प्रहरि प्रहरि ऐन,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:34 PDF icon Municipal Police Law
मनराशिसवा नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका,२०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 13:32 PDF icon incentive
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 16:31 PDF icon Notice
नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 16:29 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 16:28 PDF icon Notice
मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९-८० 01/20/2023 - 12:06 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगर कार्यपालिका(कार्यससम्पादन) नियमावली, २०७६ ७९-८० 01/12/2023 - 11:20 PDF icon Notice
मनराशिसवा नगरपालिकाले पारित गरेको अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 06/23/2019 - 14:30 PDF icon Apang

Pages

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।