FAQs Complain Problems

श्री राम जानकी मन्दिर कट्टी

Read More

युवा संस्कार शिविरको झलक ।

Read More

युवा संस्कार शिविर समापन समारोह ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख

कार्यालय प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जानकारी

वडा प्रोफाइल

वडा नं. जिम्मेवार अधिकारी सम्पर्क नम्बर
वडा नं. १० अरुण कुमार चौधरी 9844383843
वडा नं. ९ शषि भुषण झा 9854028316
वडा नं. ८ अजय कुमार सिंह 9825861010
वडा नं. ७ रामनाथ सहनी 9804723433
वडा नं. ६ रामबहादुर साह तेली 9854024222 , 9801604372
वडा नं. ५ हदिस अंसारी 9854031220
वडा नं. ४ चन्द्रभुषण मौवार 9844222765
वडा नं. ३ अशोक कुमार अधिकारी 9849405713
वडा नं. २ नरेश कुमार सिंह 9844223222
वडा नं. १ गोविन्द चौरसिया 9815897791